Osiemnaste Forum Szkół

W ramach XVIII Białostockiego Forum Szkół odbyło się spotkanie pedagogów, dyrektorów, uczniów i nauczycieli. Rozmowom przyświecało hasło „Odważnie w przyszłość”...

Czytaj na stronie "DE"

Za siódmą rzeką, za siódmą górą, gdzie wiatr przegania chmurę ponurą, w przedszkolu co się Pod Słonkiem zwie, przedszkolakowi się chodzić chce, i niech was o to głowa nie boli, bo nie ma takich jak to, przedszkoli. Tu życie chwyta nas na gorąco, tańczysz i śpiewasz wprost zajmująco. Tu każdy jest na wagę złota, do zabawy i nauki rośnie ochota, i przekonywać nie trzeba chyba, żeś po basenie jest zdrów jak ryba. Rytmika wtrąca swoje trzy grosze, rośnie przedszkolak jak dąb - no proszę! A na angielskim łamie swą głowę, trenując europejską mowę. Gdy abecadło z pieca upadło, hop do przedszkola naszego wpadło, i odtąd każdy literki ćwiczy, jak mały księgowy cyferki liczy.

Autor: Mama naszego wychowanka
<- Nasze ostatnie klipy. ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA!

Rekrutacja 2016/2017

Kolejność zgłoszeń kandydatów-dzieci nie ma znaczenia. Istotny jest natomiast fakt zamieszkiwania ich na terenie miasta Białegostoku. Kandydaci spoza będą mogli być przyjęci do przedszkola jedynie w sytuacji, gdy po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym dane przedszkole będzie miało wolne miejsca.

Współpracujemy…

...z różnymi instytucjami i placówkami oświatowymi na terenie całego miasta Białegostoku. A oto kilka z nich: