W tym tygodniu rozmawialiśmy o pracy ludzi w różnych zawodach. Dzieci poznały opowiadanie Czesława Janczarskiego: „Jak Wojtek został strażakiem”. Oglądały plansze ze współczesnymi, nowoczesnymi wozami strażackimi, a także z zabytkowymi. Wypowiadały się na temat „Praca zawodowa moich rodziców”. Na zajęciach plastycznych wykonały pracę: „Kim będę, gdy dorosnę”.

W tym tygodniu dzieci z Gr VI odwiedziły również Szkołę Podstawową Nr 6. Oglądały przedstawienie w wykonaniu uczniów III kl. p.t. „Jaś i Małgosia”.

Uczestniczyły również w ciekawym spotkaniu z pracownikami Straży Miejskiej „Autochodzik”. Utrwalały znajomość zasad bezpiecznego zachowania się na ulicy.