W dniu dzisiejszym rozdaliśmy nagrody za udział w konkursie plastycznym, polegającym na wspólnym wykonaniu ciekawej pracy przy użyciu różnorakich technik plastycznych.

Celem konkursu było kształtowanie nawyków i zachowań prozdrowotnych, propagowanie uprawiania różnych dyscyplin sportowych oraz integracja środowiska przedszkolnego. Cele zostały osiągnięte.

Dziękujemy rodzicom za pomoc w wykonaniu prac a dzieciom nagrodzonym GRATULUJEMY!!!

Tagged on: