Dzieci z natury wykazują dużą ciekawość świata. Uwielbiają sprawdzać, eksperymentować.

Celem zajęć w tym tygodniu było poznanie etapów tworzenia doświadczenia, substancji rozpuszczalnych i nierozpuszczalnych w wodzie. Dzieci poprzez zabawy badawcze rozpoznawały i nazywały produkty spożywcze za pomocą zmysłu smaku, węchu i dotyku, obserwowały ilość płynów w naczyniach o różnych kształtach.