Termin rusałka pochodzi od łacińskiego rosalia (święto róż). Poprzez Bałkany dotarł na Ruś. W Polsce rusałka występowała jedynie jako termin książkowy, zamiast niego używano terminu boginka.Obrazowane często jako piękne dziewczęta z rozpuszczonymi,zielonymi włosami w wiankach!