Gratulujemy Hani z Grupy Fioletowej której praca plastyczna została nagrodzona w XIV edycji wojewódzkiego konkursu „Białystok wczoraj – dziś – jutro” ph. „Białystok ogrodem zieleni i kultury” organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku. Konkurs był organizowany pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku.

Tagged on: