Najlepsze życzenia, wielkiego w życiu słonka, smutków małych jak biedronka,
szczęścia dużego jak smok, pomyślności na kolejny życia rok.

Tego życzą koleżanki i koledzy oraz panie.

Tagged on: