Jedną z form zabawy w teatr może być cień. Badaliśmy zjawisko jego powstawania, słuchając wiersza J. Kerna pt. „Cień”, oraz próbowaliśmy zamienić się w aktorów występując w teatrze cieni w inscenizacji pt. „Przygoda z gwiazdką”.

 

Tagged on: