Naszym wspólnym domem jest planeta Ziemia, o którą jako mieszkańcy powinniśmy dbać.

Celem zajęć w tym tygodniu było kształtowanie postaw, wdrażanie do dbania o bliższe i dalsze środowisko. Dzieci przyswajały wiadomości, umiejętności i nawyki, które mogą wpływać na ochronę środowiska i funkcjonowania w nim tak by go nie niszczyć.

Tagged on: