„Człowiek jest tyle wart, ile może dać drugiemu człowiekowi”
Jan Paweł II

Niespełna miesiąc temu zwróciliśmy się do Państwa z gorącą  prośbą o pomoc dla polskiej misji w Afryce i z radością pragniemy wszystkich poinformować, iż odzew przerósł nasze najśmielsze oczekiwania. Prócz dzieci w Afryce obdarowane zostaną także polskie sieroty w domu dziecka na Litwie. Wszystkim Darczyńcom w imieniu potrzebujących jeszcze raz serdecznie dziękujemy. 🙂

Tagged on: