Celem zajęć w tym tygodniu jest utrwalenie wiadomości nt bezpieczeństwa na drodze. Dzieci wiedzą jak należy zachować się na drodze, a czego robić nie wolno. Znają osobę policjanta i jego zadania. Poznały sposób przechodzenia przez ulicę w miejscu nieoznaczonym sygnalizacją świetlną. Wiedzą jak wygląda sygnalizator świetlny dla pieszych i pojazdów oraz znaczenie poszczególnych kolorów świateł.

Zadaniem podczas zajęć plastycznych było wyklejenie wydzieranką z kolorowego papieru świateł przy komendzie: Stój! Uważaj! Idź!

Tagged on: