W tym tygodniu dzieci z Grupy Zielonej rozmawiały o skarbach Pani Jesieni, które można znaleźć w parku, w lesie – jak np. kasztany, żołędzie, szyszki, korale jarzębiny.

Słuchały opowiadania Urszuli Piotrowskiej pt. „Trampolinek szuka skarbów jesieni”. Bawiły się w zabawę „Wiatr i liście”. Dzieci nauczyły się piosenki pt. „Co jesienią w parku gra?” (U. Piotrowska – słowa; M. Melnicka-Sypko – muzyka).

Na zajęciach plastycznych kolorowały jesienne listki według kodu. Wykonywały również pracę „Ruda wiewióreczka” – technika: wydzieranka. Doskonaliły przez to sprawność manualną, a także ćwiczyły cierpliwość w działaniu.

Tagged on: