W dnu dzisiejszym 5-te urodziny świętował Kuba. Po odśpiewaniu „Sto lat!” złożyliśmy koledze życzenia dużo zdrowia, uśmiechu na twarzy, słonecznych dni, codziennej radości, szerokiego grona przyjaciół.

Tagged on: