Na dzisiejszy zajęciach rozmawialiśmy o urokach zimy i o sportach zimowych.

Dzieci wylosowały koperty z pociętymi na kawałki ilustracjami, które przedstawiały sporty zimowe. Po czym zaprezentowały swoje ułożone zagadki.

Prowadziliśmy dyskusję na temat zabaw i sportów zimowych oraz sprzętu potrzebnego do jego uprawiania. Każdy nas musiał głoskować wyrazy o tematyce zimowej, jak również spotów zimowych.

Na zakończenie każdy z nas musiał uzupełnić zadanie w kartach pracy.

Tagged on: