Na dzisiejszych zajęciach słuchaliśmy opowiadania L. Krzemienieckiej pt. „O Nowym Roku i młynarzu Sylwestrze” (powtarzalność pór roku, różne pory roku na różnych półkulach).

W zabawie dydaktycznej „W jakim miesiącu się urodziłeś” utrwalaliśmy nazwy miesięcy i ilość dni w miesiącach.

W zabawie ruchowej zamienialiśmy się miejscami czytając wyrazy na kartkach.

Podczas pracy plastycznej wycinaliśmy nazwy dni tygodnia i przyklejaliśmy we właściwym miejscu.

Tagged on: