Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok:

 1. składanie wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę:
  1. w postępowaniu rekrutacyjnym od 1 marca 2018 r. do 9 marca 2018 r.,
  2. w postępowaniu uzupełniającym od 1 czerwca 2018 r. do 6 czerwca 2018 r.;
 2. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków po przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez – przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.):
  1. w postępowaniu rekrutacyjnym do 23 marca 2018 r. do godz. 12.00
  2. w postępowaniu uzupełniającym do 19 czerwca 2018 r. do godz. 12.00
 3. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych:
  1. w postępowaniu rekrutacyjnym dnia 27 marca 2018 r. o godz. 15.00,
  2. w postępowaniu uzupełniającym dnia 21 czerwca 2018 r. o godz. 15.00;
 4. potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia polegającego na podpisaniu umowy:
  1. w postępowaniu rekrutacyjnym do 5 kwietnia 2018 r.,
  2. w postępowaniu uzupełniającym do 22 czerwca 2018 r.;
 5. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:
  1. w postępowaniu rekrutacyjnym dnia 10 kwietnia 2018 r.,
  2. w postępowaniu uzupełniającym dnia 25 czerwca 2018 r.

W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok obowiązują kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów określone w uchwale Nr XXXIII/531/17 Rady Miasta Białystok z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Białystok, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz. 1219).

Tagged on: