Wiersz „Kolory” M. Strzłkowskiej wprowadził nas w tematykę dzisiejszych zajęć.

Z wybranego przez siebie koloru wykonaliśmy rzecz, która jest w danym kolorze.

Wspólnie w zabawie malowaliśmy obraz, mieszając kolory poprzez zamianę miejscami.

Następnie dzieci malowały obraz zainspirowany opowiadaniem nauczycielki oraz własną wyobraźnią. Na koniec przedszkolaki opowiedziały o swojej pracy.

Tagged on: