Na dzisiejszych zajęciach rozmawialiśmy o rodzinie. Kto ma siostrę? Kto ma brata? – nazywaliśmy członków rodziny i określiliśmy stopień pokrewieństwa. następnie wykonaliśmy nasz wspólny dom przyklejając poszczególne elementy – drzwi, okna, komin, płatek oraz rodziców i nasze uśmiechnięte twarze.

Tagged on: