W tym tygodniu tematyka była zimowa.

Podczas dzisiejszych zajęć dzieci miały poznać elementy pogody, lecz okazało się że wszystkie już znają. W związku z tym każde z nich wybrało dowolny emblemat przedstawiający określony warunek atmosferyczny i na mapie Polski tworzył pogodę w danym mieście.

Na koniec dzieci wysunęły wniosek, że nie musi być taka sama pogoda w całym kraju.

Tagged on: