Zakończenie roku szkolnego – Gr III

I wreszcie nadszedł czas pożegnania przedszkola. W dniu 28 czerwca 2012 r. starszaki z grupy III uroczyście zakończyły rok szkolny, przedstawiły program, recytowały wiersze, śpiewały piosenki, tańczyły. Wspominały różne chwile przeżyte w przedszkolu. Dziękowały rodzicom, P. dyrektor, wszystkim Paniom i Panom pracującym w placówce –