„Odkrywca” ADHD wyznaje, że to fikcyjna choroba

„Odkrywca” ADHD wyznaje, że to fikcyjna choroba

ADHD (ang. Attention Deficit Hyperactivity Disorder) tłumaczy się jako zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi. O ADHD słyszymy już od dawna. Nadpobudliwe dziecko, które w nadmiarze energii „skacze po ścianach” doprowadzając tym samym swoich opiekunów do kresu wytrzymałości,szybko otrzymuje etykietkę „ADHD”. Za przyczynę ADHD

Piękno jest w nas – Innowacja pedagogiczna #15 / Grupa VI

Dzień kreatywności Dzisiejszy dzień był zakończeniem innowacji pedagogicznej, „Piękno jest w nas”. Dzieci podczas zajęć na placu przedszkolnym uczestniczyły przy twórczych pracach plastycznych przy muzyce. Każde z dzieci musiało narysować jednym ruchem ręki kreskę, koło lub obiekt na wszystkich kartkach. Następnie zadaniem dzieci było wyszukiwanie