Zakończenie Roku Szkolnego – Grupa VI

Zakończenie Roku Szkolnego – Grupa VI

W czwartek 25 czerwca w grupie VI odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Dzieci przedstawiały program słowno-wokalno-taneczny. recytowały wiersze, śpiewały piosenki, tańczyły. Chciały w ten sposób podziękować rodzicom, wszystkim pracownikom przedszkola za wniesiony wkład w ich wychowanie, rozwój. Pani dyrektor i panie z grupy życzyły

Wyprawka szkolna – rządowy program pomocy uczniom w 2015 r.

Wyprawka  szkolna – rządowy  program  pomocy  uczniom  w 2015 r.

Uprzejmie  informuję,  że  dnia 23 czerwca  2015r. Rada Ministrów przyjęła  uchwałę w sprawie rządowego  programu  pomocy  uczniom  w 2015 r.  –  „Wyprawka  szkolna”  i  rozporządzenie w sprawie  szczegółowych  warunków  udzielania  pomocy  finansowej  uczniom  na  zakup podręczników i materiałów edukacyjnych. Szczegółowe  informacje  o  programie  „Wyprawka  szkolna” 

Najczęstsze błędy wychowawcze rodziców

Najczęstsze błędy wychowawcze rodziców

Rodzice są pierwszymi i najważniejszymi wychowawcami własnych dzieci i pomimo, że najczęściej kochają je, to jednak ten fakt nie daje im gwarancji uniknięcia błędów – nie zawsze są w stanie świadomie kontrolować swoje zachowanie względem dzieci, zwłaszcza w trudnych sytuacjach. „Kto nie potrafi twardo stąpać