Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2016/2017

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 14.03 do 31.03
w godzinach pracy przedszkola
od 05.05 do 11.05
w godzinach pracy przedszkola
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy do 5.04
w godzinach pracy przedszkola
do 16.05
w godzinach pracy przedszkola
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 15.04 do godz. 15.00 19.05 do godz. 15.00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia poprzez podpisanie umowy od 18.04 do 20.04
w godzinach pracy przedszkola
od 20.05 do 23.05
w godzinach pracy przedszkola
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 22.04 do godz. 15.00 25.05 do godz. 15.00

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
oraz postępowaniu uzupełniającym do klas I szkół podstawowych
prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2016/2017

Rodzaj czynności Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym
Termin
w postępowaniu uzupełniającym
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 21.03.2016 r. do 15.04.2016 r. do godz. 15.00 od 12.05.2016 r. do 19.05.2016 r. do godz. 15.00
od 21.03.2016 r. do 5.04.2016 r. do godz. 15.00 – dotyczy oddziałów sportowych
Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych, o których mowa w art. 7b ust. 1 ustawy oraz przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 ustawy od 6.04.2016 r. do 8.04.2016 r. od 20.05.2016 r. do 20.05.2016 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, o których mowa w art. 7b ust. 1 ustawy oraz listy kandydatów , którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 20h ust. 1 pkt 3 ustawy do 11.04.2016 r. do 23.05.2016 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy do 20.04.2016 r. w godzinach pracy szkoły do 24.05.2016 r. w godzinach pracy szkoły
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 29.04.2016 r. do godz. 15.00 2.06.2016 r. do godz. 15.00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia do 5.05.2016 r. do godz. 15.00 do 7.06.2016 r. do godz. 15.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 6.05.2016 r. do godz. 15.00 9.06.2016 r. do godz. 15.00