Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez Miasto Białystok na rok szkolny 2017/2018

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 06.04 do 13.04
w godzinach pracy przedszkola
od 01.06 do 06.06
w godzinach pracy przedszkola
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy do 18.04
w godzinach pracy przedszkola
do 09.06
w godzinach pracy przedszkola
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 20.04 do godz. 15.00 14.06 do godz. 15.00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia poprzez podpisanie umowy od 21.04 do 25.04
w godzinach pracy przedszkola
od 19.06 do 21.06
w godzinach pracy przedszkola
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 26.04 do godz. 15.00 22.06 do godz. 15.00