Żywienie:

Stawka dzienna za 3 posiłki 5,00 zł (w tym obiad 2,80 zł).

Opłata za pobyt:

1 września 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827). Ustawa (zwana „przedszkolną”) wprowadza m.in. nowe zasady odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu. Opłata za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę (podstawa programowa 7:30 – 12:30) będzie wynosiła ustawowe – 1 zł.

Również od dnia 1 września 2013 r. będą obowiązywały zwolnienia i obniżki (w tym 50% obniżka w przypadku rodziny uczestniczącej w Programie „Białostocka Karta Dużej Rodziny).

Szczegółowe informacje na temat Programu „Białostocka Karta Dużej Rodziny” można znaleźć na stronie internetowej pod adresem http://duzarodzina.bialystok.pl/.

Miesięczna opłata ustalana będzie na podstawie zadeklarowanego pobytu dziecka 5 godzin/9 godzin +/- ewentualne odstępstwo od zadeklarowanych godzin. I pobierana po zakończeniu miesiąca, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy

 

Numery kont bankowych:

wyżywienie: 33 1240 2890 1111 0010 3570 4747

oplata stała: 44 1240 2890 1111 0010 3570 4646

 

Za każdą pełną godzinę pobierana jest opłata w wysokości 1 zł

https://s20.postimg.cc/usju2upnx/oplaty_za_przedszkole.jpg

Przykład:

Tata Ali zadeklarował pobyt 9 godzinny – 7:30 – 16:30.
Zgodnie z umową do 20 września 2014 r. musi uregulować opłatę „stałą” w wysokości 88 zł (5 godz. darmowej podstawy i 4 godz. po 1 zł* co w sumie daje 9 godz. pobytu – zgodnie z umową).

*za każdą rozpoczętą godzinę pobierana jest opłata w wysokości 1 zł.

W miesiącu październiku 2014 r. tata Ali zobowiązany jest zapłacić opłatę za miesiąc październik 92 zł od, której zostaną odjęte wszystkie nieobecności z miesiąca września oraz wszystkie przedpłacone godziny**.

**uważa się każdą godzinę przed 16:30.