Zasady zgłaszania szkód z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków „Uczeń”

 

 

zasady_zglaszania_szkod_uczen

 

 

Ścieżka nr 1 (dokumenty dostarczane do Filii w Białymstoku)

Krok 1

Wypełnij uważnie formularz zgłoszenia szkody (formularz znajduje się w sekretariacie szkoły/przedszkola).

Krok 2

Przygotuj następujące dokumenty, które należy dostarczyć do placówki Generali:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy, podpisany przez rodzica łub opiekuna prawnego oraz pracownika placówki szkolnej na znak potwierdzenie przynależności ucznia do danej szkoły
 • zaświadczenie lekarskie lub historię choroby poszkodowanego
 • dowód osobisty rodzica lub opiekuna prawnego

Krok 3

Zgłoszenie zostanie przekazane do działu likwidacji świadczeń drogą e-mail i pocztą kurierską.

Krok 4

Oczekuj decyzji oraz wypłaty świadczenia na podane konto bankowe lub przekazu pocztowego (w przypadku przekazu oczekiwanie może być wydłużone do 14dni, co wynika z działania Poczty Polskiej).

UWAGA!

Powyższe dokumenty winny być dostarczone w oryginale celem potwierdzenia za zgodność z oryginałem niniejszych dokumentów.

Generali T.U. S.A.
Św. Rocha 5 lok. 106
15-879 Białystok
tel. 85 744 17 22

Ścieżka nr 2 (dotyczy zgłoszenia szkody przez e-mail)

Krok 1

Wypełnij uważnie formularz zgłoszenia szkody (formularz znajduje się w sekretariacie szkoły/przedszkola).

Krok 2

Przygotuj następujące dokumenty, które należy przesłać skanem na adres e-mail: szkody.nnw@generali.pl

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy podpisany przez rodzica lub opiekuna prawnego oraz pracownika placówki szkolnej na znak potwierdzenie przynależności ucznia do danej szkoły
 • zaświadczenie lekarskie lub historię choroby poszkodowanego
 • dowód osobisty rodzica lub opiekuna prawnego

Krok 3

Zgłoszenie zostało zarejestrowane. Na znak potwierdzenia otrzymasz zwrotną wiadomość z nadanym numerem szkody.

Krok 4

Oczekuj decyzji oraz wypłaty świadczenia na podane konto bankowe lub przekazu pocztowego (w przypadku przekazu oczekiwanie może być wydłużone do 14dni, co wynika z działania Poczty Polskiej).

UWAGA!

Dokumenty przesłane drogą elektroniczną nie wymagają potwierdzenia za! zgodność z oryginałem.

Generali T.U. S.A.
Św. Rocha 5 lok. 106
15-879 Białystok
tel. 85 744 17 22

Ścieżka nr 3 (dotyczy zgłoszenia szkody przez on-line)

Krok 1

Wypełnij formularz zgłoszenia szkody on-line www.generali.pl

Krok 2

 • uzupełnij dane poszkodowanego
 • uzupełnij dane osoby uprawnionej do uzyskania świadczenia
 • opisz okoliczności zdarzenia oraz doznane obrażenia
 • podaj niezbędny bezpośredni kontakt z opiekunem numer telefonu oraz adres e-mail.

Krok 3

Szkoda została zarejestrowana!!!

Jeśli podałeś nr telefonu spodziewaj się kontaktu telefonicznego od likwidatora Jeśli podałeś adres e-mail spodziewaj się kontaktu elektronicznego od likwidatora.

Krok 4

Przygotuj następujące dokumenty, które należy przesłać skanem na podany adres e-mail podczas kontaktu z przypisanym likwidatorem:

 • zaświadczenie lekarskie lub historię choroby poszkodowanego
 • dowód osobisty rodzica lub opiekuna prawnego
 • legitymacja szkolna lub potwierdzenie ze szkoły – dokument niezbędny do ustalenia przynależności ucznia do danej szkoły

UWAGA!

Dokumenty przesłane drogą elektroniczną nie wymagają potwierdzenia za zgodność z oryginałem.

Generali T.U. S.A.
Św. Rocha 5 lok. 106
15-879 Białystok
tel. 85 744 17 22