Informacje o działalności Rady Rodziców PS Nr 2 „Pod Słonkiem” w Białymstoku

Szanowni Rodzice

Miło nam poinformować, iż w nowym roku szkolnym została wybrana Rada Rodziców. Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego Nr 2 „Pod Słonkiem” w Białymstoku.

Zadania Rady Rodziców

 • Współdziałanie z przedszkolem w celu jednolitego oddziaływania na dzieci przez rodzinę i przedszkole w procesie opiekuńczym, wychowawczym i dydaktycznym;
 • Uczestniczenie w życiu przedszkola przyczyniające się do ciągłego podnoszenia jakości pracy przedszkola i zaspokajania potrzeb dzieci;
 • Prezentowanie wobec dyrektora i Rady Pedagogicznej opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności przedszkola;
 • Przekazywanie rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola informacji o planowanych działaniach na rzecz przedszkola, udzielanej pomocy oraz działalności finansowej Rady Rodziców;
 • Współorganizacja imprez i uroczystości przedszkolnych.

Fundusz Rady Rodziców

Fundusz Rady Rodziców powstaje z dobrowolnych składek rodziców. Decyzje dotyczące wysokości dobrowolnych wpłat rodzicielskich na Fundusz Rady Rodziców oraz ich przeznaczenia są ustalane i podejmowane wspólnie, przy udziale przedstawicieli Przedszkola. Na zebraniu które odbyło się 14 września 2016 r. zostały ustalone składki w roku szkolnym 2016/2017 w wysokości:

 • 100 zł – pierwsze dziecko
 • 80 zł – drugie dziecko

Zebrane środki zostaną w całości przeznaczane na potrzeby dzieci uczęszczających do naszego przedszkola, w tym:

 • paczki świąteczne,
 • dofinansowania kół zainteresowań,
 • organizację wycieczek,
 • organizację atrakcji podczas Festynu Rodzinnym,
 • prezenty na zakończenie roku szkolnego i inne.

Pierwszy termin zbierania funduszy został ustalony na:

 • 12 października 2016 r. w godzinach 7:00 – 9:30 i 14:30 – 16:30

kolejny:

 • 26 października 2015 r. w godzinach 7:00 – 9:30 i 14:30 – 16:30

Jesteśmy otwarci na współpracę jak również na propozycje i sugestie odnośnie zagospodarowania Funduszu. Jednocześnie informujemy, iż pod koniec roku szkolnego do publicznej wiadomości zostaną podane informacje na temat sposobów zagospodarowania środków zebranych w jego ramach.

                  Rada Rodziców