System elektroniczny STOPEREK to niebywałe ułatwia rozliczanie przedszkola w rejestracji czasu pobytu dziecka w przedszkolu lub zerówce. Zgodnie z obowiązującą ustawą o systemie oświaty, wszystkie przedszkola mają obowiązek świadczenia darmowych usług w czasie realizacji podstawy programowej. Tak więc, przez 5 godzin w ciągu dnia każde dziecko przebywa w placówce za darmo. Za dodatkowy czas rodzic musi zapłacić.

Zgodnie z oczekiwaniami rodziców od 1 kwietnia 2012 roku w Przedszkolu będzie obowiązywał System Elektronicznej Rejestracji Czasu Pobytu Dziecka. Rodzice otrzymują 2 karty zbliżeniowe STOPEREK (Karta Dziecka), po odbiór których winni zgłosić się do sekretariatu przedszkola.

  • Decyzją rodzica/prawnego opiekuna jest, czy karta pozostanie w szatni w szafce dziecka, czy zabierze ją ze sobą.
  • Odpowiedzialność za kartę ponosi rodzic/prawny opiekun.
  • Bez względu na to, kto będzie odbierał dziecko, musi być zarejestrowana godzina przyjścia i wyjścia dziecka.

W przypadku chęci posiadania kolejnej karty, lub utraty już wydanych, prosimy o zgłaszanie się do sekretarza przedszkola do pani Iwony.

Jak to działa – stoperek.pl