Zebranie

Zebranie

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkanie informacyjne z Dyrekcją i Radą Rodziców Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Białymstoku. Na spotkaniu zostaną omówione następujące tematy: Termomodernizacja Przedszkola Zagospodarowanie placu zabaw Planowane wydatki z Funduszu Rady Rodziców Spotkanie odbędzie się w dniu 03.11.2016r. o godzinie 16:00 w sali

Rekrutacja uzupełniająca

Rekrutacja uzupełniająca

Informujemy, iż rekrutacja uzupełniająca będzie przebiegała na wolne miejsca, na analogicznych zasadach jak rekrutacja kwietniowa, z odpowiednim zastosowaniem zasad oraz kryteriów opisanych w dokumencie „Zasady rekrutacji do przedszkoli samorządowych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Miasta Białegostoku na rok szkolny 20151/2016″. Zgodnie z przepisami ustawy