eTwinning (Europejska współpraca szkół)


eTwinning to łączenie i współpraca bliźniaczych szkół w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych i promowanie szkolenia nauczycieli. Jest to edukacyjny program Unii Europejskiej, który promuje wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w szkołach europejskich. Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami. Współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę.

Tajemniczy Ogród

 

Niniejszy projekt ma za zadanie rozpropagowanie wśród dzieci i ich rodziców idei edukacji przyrodniczej. Łączy się ona ściśle z edukacją ekologiczną poprzez budowanie empatii z przyrodą, poczucia dumy z „małej ojczyzny”. Nawiązanie więzi z szeroko rozumianym środowiskiem przyrodniczym, dostrzeganie w przyrodzie niezwykłych, tajemniczych zjawisk (kiełkowanie roślin, kwitnienie, owocowanie) pozwala zachować tożsamość, odnaleźć „własne miejsce” oraz działać na rzecz najbliższego środowiska i jego ochrony.

  • Tematyka główną przedsięwzięcia jest poznanie nazw gatunków kwiatów, krzewów i drzew w najbliższej okolicy i przedszkolnym ogrodzie.
  • Dzieci będą zdobywać wiedzę na temat sadzenia, pielęgnacji odmian roślin ogrodowych, obserwować wygląd krzewów i drzew zmieniających się w ciągu roku (wiosna, lato, jesień, zima).
  • Szczególnie cenne będą działania dzieci – założenie hodowli nowalijek, kwiatów doniczkowych, cebulowych oraz użytkowych. Zostałyby one wykorzystane podczas uroczystości rodzinnych organizowanych w placówce oraz do stworzenia albumów, zielników jak i instrumentów perkusyjnych.
  • Dodatkowymi atrakcjami będą: konkurs fotografii, na najpiękniejsze zdjęcie „Mój ogródek” oraz na najpiękniejsze przebranie „Zgadnij jakim jestem kwiatem?”.
  • Zdobytą wiedzę dzieci będą prezentować w konkursie plastycznym „Zaczarowany ogród” oraz w quizie wiedzowo-przyrodniczym.
  • W celu integracji ze środowiskiem lokalnym, dzieci przygotowują dla seniorów przedstawienie związane z tematyką projektu.
  • Wszystkim działaniom dzieci będzie towarzyszyć ciekawskie słoneczko.
eTwinning (Tajemniczy Ogród)
Tagged on: