ZABAWY ROZWIJAJĄCE MOWĘ I ZASÓB SŁOWNICTWA

Co należy zrobić?
Wyszukaj w czasopismach zdjęcia dużych przedmiotów (z niewielką liczbą szczegółów). Następnie zakryj obrazek dużym arkuszem papieru i stopniowo go odsłaniaj. Zadaniem dziecka jest jak najszybsze rozpoznanie przedmiotu znajdującego się na zdjęciu. Nie jest to takie łatwe, jak się wydaje! Możesz także wyjmować powoli zdjęcie z dużej koperty, stopniowo odsłaniając obrazek.

Jak to pomaga dziecku w uczeniu?
Dobre ćwiczenie rozwijające spostrzegawczość i zdolność myślenia.

Wskazówka:
Na początku wykonujcie to ćwiczenie z wykorzystaniem zdjęć zwierząt, zabawek itp. Potem wprowadź trudniejsze przedmioty — meble lub narzędzia.

I jeszcze jedno:
W tej zabawie można wykorzystać postaci z książek i bajek telewizyjnych.

źródło:  Colin Rose, Katarzyna Lotkowska – “Zabawy fundamentalne dla przedszkolaka”

Zabawy Fundamentalne – Co to jest? – Grupa I
Tagged on: