W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele wszystkich oddziałów przedszkolnych. Decyzje dotyczące wysokości dobrowolnych wpłat rodzicielskich na fundusz Rady Rodziców oraz ich przeznaczenia są ustalane i podejmowane wspólnie, przy udziale przedstawicieli Przedszkola. Na ile to jest możliwe, staramy się też wychodzić naprzeciw oczekiwaniom zarówno Dyrekcji i kadry pedagogicznej przedszkola, jak również Rodziców przedszkolaków.

Na zebraniu Rady Rodziców, które odbyło się 23 września 2015 r. zostały ustalone składki na fundusz w roku szkolnym 2015/2016 w wysokości:

  • 100 zł – pierwsze dziecko
  • 80 zł – drugie dziecko

Pierwszy termin zbierania funduszy ustaliliśmy na dzień
22 października 2015 r.
w godzinach 8:00 – 10:30 i 14:30 – 16:30

kolejny:
23 października 2015 r. w godz. 14:30 – 16:30

Wszystkie zadania związane z organizacją i realizacją działań Rady Rodziców jej członkowie podejmują charytatywnie, poświęcając na to własny czas wolny.

OGŁOSZENIE RADY RODZICÓW
Tagged on: