Choinko, choinko świąteczną masz minkę, złociste gwiazdeczki w zielonej czuprynce – próby samodzielnego wykonania pracy plastycznej techniką origami z koła płaskiego. Dzieci przyklejają gwiazdeczki i ozdoby. Na niektóre sypią śnieg.

Zrobiło się świątecznie na naszej tablicy.

Wesoła choinka – Grupa II
Tagged on: