Każde dziecko przychodząc na świat jest wyjątkowe. Każde przynosi ze sobą wiele możliwości rozwoju we wszystkich kierunkach, potencjalną wybitną inteligencję, zadatki na rozwijanie wielkiej twórczości oraz duży talent społeczny. Należy stworzyć mu warunki maksymalnego ich rozwoju. To my – dorośli, rodzice, nauczyciele – powinniśmy odgrywać znaczącą rolę w zapewnieniu im pełnej samorealizacji. Pomagając dziecku w drodze do wspaniałej przyszłości wzbogacamy jego świat.

https://zdrowyprzedszkolak.pl/images/redakcja/9080/wychowanie/zdolne_dziecko.jpgZdolności to różnice, które sprawiają, że przy danym zasobie wiedzy i przy równej motywacji niektórzy szybciej niż inni uczą się nowych rzeczy. Osoby wyróżniające się w jakiejś dziedzinie określa się jako wybitnie zdolne lub utalentowane.

Dziecko zdolne posiada umiejętność dostrzegania problemów i przystępuje do rozwiązywania ich  w sposób najbardziej logiczny i skuteczny. Oprócz zdolności kierunkowych możemy także  u małych dzieci zaobserwować zdolności przywódcze, dzieci takie mają ogromny autorytet, posłuch u rówieśników. Stają się wzorem dla innych dzieci. Ale bywa niestety też tak, że dziecko zdolne nie zawsze dobrze funkcjonuje w grupie rówieśniczej, bywa, iż jest izolowane od grupy.

Najbardziej widoczną różnicą charakteryzującą dzieci zdolne od pozostałych jest:

 • łatwość skupienia uwagi przez dłuższy czas nad danym problemem;
 • pewna skłonność do introwersji,
 • zdolności przywódcze,
 • zdolność do wytężonej pracy,
 • wytrwałość w uczeniu się,
 • pewność siebie i wysoka samoocena,
 • rozumowanie logiczne, abstrakcyjne,
 • wysoki poziom rozumienia treści i dostrzegania zależności między jej elementami,
 • duża ciekawość i szerokie zainteresowania,
 • duża zdolność obserwacji,
 • bogate słownictwo,
 • uzdolnienia matematyczne, muzyczne, plastyczne,
 • umiejętność wczesnego czytania i pisania,
 • zdolności analizowania i syntetyzowania,
 • łatwość zapamiętywania i odtwarzania danego materiału,
 • zdolność skojarzeń,
 • dążenie do odkryć,
 • zdolności teatralne, literackie.

Podczas uczenia dzieci zdolnych należy pamiętać o ważnych  zasadach:

 • pozwalamy brać dziecku aktywny udział w zajęciach;
 • pozwalamy dziecku popełniać błędy i uporać się z ich skutkami;
 • nagradzamy inicjatywę, dociekliwość oraz zadawanie pytań;
 • zachęcamy dziecko do odkrywania i wymyślania;
 • nie narzucamy wiedzy dziecku zbyt wcześnie, gdyż straci ono orientację i szybko się znudzi;
 • nauczanie koncentrujemy na wrodzonej potrzebie dziecka do dokonywania odkryć dotyczących świata, w którym żyje.

Dziecko będzie aktywne, gdy:

 • cel jest dla niego bliski i wyraźny (ma poczucie sensu, tego co robi);
 • uwzględnia się jego potrzeby i zainteresowania (zadania uznaje za własne);
 • ma poczucie bezpieczeństwa, prawo do błędu, otrzyma konieczne wsparcie i informacje zwrotną;
 • działaniom towarzysza odczucia i emocje;
 • odczuwa satysfakcję (lubi to robić);
 • ma poczucie własnej wartości;
 • ma możliwość zrealizowania własnych pomysłów,

Praca z dzieckiem zdolnym ukierunkowana jest na rozwijanie jego zdolności oraz zainteresowań. Aby rozwijać zdolności intelektualne dziecka należy zapewnić mu swobodę dorastania. Należy pozwolić dziecku na jak największą swobodę poruszania się, obserwowania, dotykania. Musi ono mieć jak najwięcej możliwości widzenia i odkrywania wszystkiego co go otacza. Tego rodzaju ćwiczenia kształtują rozwój umysłowy dziecka w wieku przedszkolnym.

W pracy z dzieckiem zdolnym stawiamy takie zadania, które aktywizują myślenie, mobilizują do zadawania pytań, rozwiązywania problemów, zastanawiania się nad rozwiązaniami, wyzwalają inwencję twórczą i ekspresję, mobilizują dziecko do poszukiwań wciąż nowych rozwiązań.

Jak rozpoznać dziecko zdolne
Tagged on: