Gratulujemy Hani z Grupy Fioletowej której praca plastyczna została nagrodzona w XIV edycji wojewódzkiego konkursu “Białystok wczoraj – dziś – jutro” ph. „Białystok ogrodem zieleni i kultury” organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku. Konkurs był organizowany pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku.

Wojewódzki konkurs plastyczny „Białystok wczoraj – dziś – jutro”
Tagged on: