Mieliśmy przyjemność uczestniczenia już w drugich zajęcia z programu profilaktycznego Wakacje 2016, tym razem były prowadzone przez pana Jarka ze Straży Miejskiej w Białymstoku (Referat d.s. Profilaktyki i Komunikacji Społecznej). Wykład na jaki zabrał nas gość dotyczył tematyki zwierzęta jakie każdy z nas może spotkać w mieście.

Celem zajęć było przedstawienie dzieciom różnych gatunków dzikich zwierząt, które coraz częściej możemy spotkać w mieście. Omówiono rodzajów zagrożeń ze strony dzikich zwierząt oraz sposoby uniknięcie niebezpieczeństwa a także ukształtowanie pozytywnych zachowań w stosunku do zwierząt.

“Zwierzęta w mieście” – program profilaktyczny Straży Miejskiej