Nauczanie języka angielskiego w przedszkolu ma na celu przede wszystkim stworzenie atmosfery zabawy, która sprzyja nauce w przypadku najmłodszych wychowanków, motywowanie dzieci oraz wykorzystanie ich naturalnych predyspozycji do rozwijania umiejętności językowych. Powszechnie znana jest opinia, iż naukę języków obcych powinno się rozpoczynać jak najwcześniej, gdyż tylko dziecięcy umysł jest najbardziej chłonny i zdolny do poznawania nowych obcojęzycznych słów. To co nam dorosłym, przychodzi z takim trudem, dla naszych maluchów jest „dziecinnie” proste, gdyż nauka odbywa się zupełnie naturalnie.

Zajęcia z języka angielskiego odbywają się w każdy wtorek i czwartek. Dzieci z wielkim zainteresowaniem i zaciekawieniem biorą w nich udział. Osłuchują się z brzmieniem języka angielskiego, reagują na proste polecenia i pytania. Słuchają nauczyciela z jednoczesnym obserwowaniem jego gestów i mimiki. Rozwijają sprawność mówienia poprzez powtarzanie za nauczycielem. Zajęcia te bardzo podobają się naszym maluszkom.

Angielski 😉
Tagged on: