Jedną z form zabawy w teatr może być cień. Badaliśmy zjawisko jego powstawania, słuchając wiersza J. Kerna pt. “Cień”, oraz próbowaliśmy zamienić się w aktorów występując w teatrze cieni w inscenizacji pt. “Przygoda z gwiazdką”.

 

Zabawa w teatr – Grupa Fioletowa
Tagged on: