Audycja adresowana do dzieci młodszych. Zrealizowana w oparciu o bogate zbiory etnograficzne p. Grażyny Kuklińskiej – wieloletniej twórczyni Małych Kurpi Zielonych oraz badaczki folkloru Podlasia. Utwory, które zostaną tu wykorzystane pochodzą z podlaskiego folkloru. Celem audycji jest w przystępny i ciekawy sposób zapoznać młodego słuchacza z regionalnym dziedzictwem muzycznym oraz określenie tożsamości regionalnej w myśl idei „stąd jestem, to moje korzenie”. Dodatkowym atutem będzie częściowa charakteryzacja wykonawców nawiązująca do typowych strojów ludowych noszonych kiedyś na Podlasiu.

Jestem sobie Podlasianka – Audycja Muzyczna
Tagged on: