W listopadzie w naszej grupie został ogłoszony konkurs plastyczny “Jesienne cyferki”, zorganizowany przez nauczycielki pracujące w Grupie Pomarańczowej.

Przedmiotem konkursu było wykonanie dowolną techniką pracy, w której pojawią się cyferki wykonane z jesiennych materiałów. Celem głównym było zachęcenie dzieci do twórczego działania na miarę własnych możliwości i umiejętności; rozbudzanie u dzieci ciekawości i kreatywnego myślenia; rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej; dostrzeganie piękna natury; utrwalanie pojęć matematycznych; wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez wspólne wykonywanie zadań.

Do konkursu zgłoszono 8 prac wykonanych przeróżnymi technikami plastycznymi z wykorzystaniem różnych materiałów przyrodniczych. Wszystkie prace wzbudziły zachwyt u organizatorów.

14.12.12017 r. odbyło się rozstrzygnięcie konkursu. Wyłonienie zwycięzców było trudne. Jury, w składzie pani Małgorzata Makuch, pani Emilia Półtorzycka, pan Bartłomiej Bielawiec, poddało ocenie pomysłowość, oryginalność i różnorodność wykorzystanych materiałów przyrodniczych oraz wyeksponowanie jesiennych kolorów i zdecydowało się nagrodzić prace:

  • Matyldy K.
  • Zuzanny G.
  • Łukasza C.
  • Mikołaja K.
  • Wiktora O.

Laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe, a pozostali uczestnicy pamiątkowe dyplomy i drobne upominki. Prace konkursowe były wyeksponowane na gazetce ściennej w holu przedszkola.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie, a laureatom gratulujemy wygranej.

“Jesienne cyferki” – rodzinny konkurs plastyczny w Grupie Pomarańczowej
Tagged on: