W okresie zimowym zwierzęta potrzebują naszej pomocy, dlatego niezmierni ważne jest by pamiętać o nich zimą.

Podczas zajęć rozmawialiśmy o pożywieniu potrzebnym zwierzętom do przeżycia podczas trudnych warunków. Również bawiliśmy się w detektywów rozpoznając ślady pozostawione przez nich na “śniegu’. A na koniec wykonaliśmy jedno ze zwierząt leśnych jeża z masy solnej doskonaląc sprawność manualną swoich rąk.

Tropem leśnych zwierząt – Grupa Niebieska
Tagged on: