Tematem przewodnim zajęć w tym tygodniu jest Święto Babci i dziadka. W związku z tym razem z dziećmi zgłębiliśmy ich więzy rodzinne. Każdy przedszkolak opowiedział kto należy do jego rodziny, jak poszczególni członkowie mają na imię. Musieliśmy rozszyfrować, która babcia to mama mamy, a który dziadek to tata taty.

Na koniec dzieci z przyniesionych zdjęć rodzinnych tworzyły swoje drzewo genealogiczne.

Moje drzewo genealogiczne – Grupa Czerwona
Tagged on: