Realizacja Programu wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021

„Jestem Polakiem” – wychowanie patriotyczne w przedszkolu

Wychowanie patriotów jest procesem długotrwałym i zaczyna się już od najmłodszych lat. Żywa wyobraźnia małego dziecka, duża wrażliwość emocjonalna, zaciekawienie światem sprzyja kształtowaniu obrazu Ojczyzny, który pozostaje na całe życie. Od tego, jaki obraz Ojczyzny kształtuje się w umyśle dziecka, zależeć będzie, czy wejdzie ono w dorosłe życie świadome swojej tożsamości narodowej, pełne przywiązania do kraju ojczystego i ludzi w nim żyjących, wrażliwe na sprawy i zmiany dokonujące się w Polsce.

Wychowanie patriotyczne rozpoczyna się już od progu rodzinnego domu i towarzyszy dzieciom również w przedszkolu. Rodzina powinna być źródłem norm, wartości kształtujących postawy młodego człowieka. To w niej powinien się pogłębiać szacunek do symboli narodowych, do małej i Wielkiej Ojczyzny. Dobry przykład rodziców dostarcza dzieciom wzorców zachowania i reagowania w kontakcie z symbolami narodowymi.

Chcąc wspierać rodziców w tym trudnym zadaniu postanowiłyśmy wykorzystać wydarzenie, które ma znaczące miejsce w edukacji patriotycznej. Zorganizowanie w grupie obchodów Święta Niepodległości rozpoczęłyśmy od wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych. Dzieci z wielkim zaangażowaniem wykonywały takie utwory jak “Rozkwitały pąki białych róż”, “Pierwsza Brygada” czy “Przybyli ułani”.

Gdy nadszedł ten uroczysty dzień przedszkolaki w odświętnych strojach przywitały rodziców i dziadków. Na początku nie mogło zabraknąć najpiękniejszego tańca narodowego, jakim jest polonez. Dzieci dumnie prezentowały nasze symbole narodowe, opowiadały w wierszu o pięknym kraju ojczystym, zatańczyły Trojaka. “Katechizm Młodego Polaka” wypowiedziany dumnie chórem 6-latków wywołał niezapomniane wrażenie. Jednak największą radość sprawiło wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. Rodzice z dumą i wzruszeniem patrzyli na swoje małe jeszcze dzieci, które tak pięknie mówią o tym, że kochają nasz kraj. Wspólnie odśpiewany hymn zakończył część oficjalną. Po niej zgodnie z tradycją postanowiłyśmy zaproponować wykonanie kokardy narodowej. Rodzice dowiedzieli się, jakie jest znaczenie symboliki kolorów. Byli zaskoczeni tym, że kotylion to błędna nazwa, niezgodna z polskimi tradycjami. Po krótkiej instrukcji rodziny przystąpiły do pracy. Zaangażowanie rodziców utwierdziło nas w przekonaniu, jak potrzebne są takie działania. W Sali zapanowała atmosfera wspólnoty, dumy z naszych symboli narodowych i z naszego kraju. Doświadczenie to wpłynęło z pewnością pozytywnie na kształtowanie postaw młodych patriotów.

Wychowanie patriotyczne jest tą dziedziną, w której zarówno nauczyciel jak i rodzic powinien być przekonany, że otworzył dziecięce serca i umysły na kraj oj czysty i ludzi w nim żyjących.

Małgorzata Makuch
Małgorzata Perkowska
Przedszkole Samorządowe Nr 2
„Pod Słonkiem” w Białymstoku

 

Artykuł pochodzi z Podlaskich Wieści Oświatowych Nr 1 (203) styczeń 2018
więcej: http://www.kuratorium.bialystok.pl/kuratorium/p-w-o/podlaskie-wiesci-oswiatowe-styczen.html

„Jestem Polakiem” – wychowanie patriotyczne w przedszkolu
Tagged on:     
Skip to content