Dzisiaj Grupa Pomarańczowej miała okazję wcielić się w badaczy i eksperymentować z wodą, która jest niezbędna dla wszystkich organizmów żyjących na świecie. Dzieci zauważyły, że należy dbać o środowisko i oszczędzać wodę. Najwięcej radości przyniósł eksperyment “Jezioro nenufarów”, które polegało na tym, że złożone kwiatki pod wpływem wody rozkładają się.

Dzieci były niezwykle zainteresowane i pochłonięte zabawami z wodą. A zajęcia poprowadziła studentka, p. Marta, która w tym tygodniu odbywała praktyki studenckie w naszej grupie.

Pani starała się wykorzystać zalety wiedzy na uczelni i zastosować je w praktyce. I całkiem dobrze je to wyszło 😉

Mali badacze – doświadczenia i eksperymenty z wodą w Grupie Pomarańczowej

Mali badacze – doświadczenia i eksperymenty z wodą w Grupie Pomarańczowej
Tagged on: