Głównym celem zajęć jest jednoczesne rozwijanie mowy, myślenia, słuchania, postrzegania i koordynacji ruchowej. Podczas ćwiczeń dziecko kształci wrażliwość na bodźce dźwiękowe i twórczo wykorzystuje naturalną potrzebę ruchu. Podczas zabaw rytmicznych wykorzystuje się elementy gimnastyczne (usprawnianie całego ciała, koordynacja ruchowo-przestrzenna, orientacja przestrzenna, lokalizacja) oraz elementy muzyczne, szczególnie rytmiczne (uczenie wrażliwości na muzykę, kształcenie słuchu muzycznego). Ćwiczenia usprawniające całe ciało wpływają pośrednio na usprawnianie narządów mownych, a umiejętność słuchania muzyki, wyczuwanie rytmu przez odróżnianie akcentów rytmicznych ma wpływ na prawidłowe stosowanie prozodii mowy: melodii, akcentu i rytmu.

(Rytmika) Zabawa ruchowa: "I gra muzyka"

 

(Rytmika) Zabawa muzyczno-ruchowa: "Pianino gra"

 

(Rytmika) Uczymy się Krakowiaka

 

(Rytmika) Zabawa muzyczno-ruchowa: "W naszym przedszkolu pełno muzyki jest"

 

(Rytmika) Zabawa muzyczno-ruchowa: "Ja jestem wężem"

 

(Rytmika) Muzyczne zakończenie zajęć

Zabawy muzyczno-ruchowe – Rytmika
Tagged on: