Już po raz piąty w naszym przedszkolu odbyła się olimpijka przedszkolaków. Udział w niej wzięły dzieci z poszczególnych grup. Zawodnicy z wielkim zaangażowaniem i zapałem wykonywali poszczególne konkurencje do końca, mimo że niektóre z nich sprawiały im trudności. Jury w składzie: pani dyrektor oraz pani intendent czuwały nad prawidłowym przebiegiem zawodów.

Sportowcy mieli super doping ze strony swoich kolegów i koleżanek, a słoneczna pogoda dopisała.

Najlepszą drużyna okazały się dzieci z grupy czerwonej. Srebrny medal zdobyła grupa zielona, a brązowy grupa niebieska. W nagrodę za udział dzieci otrzymały lody, sponsorowane przez Radę Rodziców.

Olimpijka przedszkolna
Tagged on: