Badania potwierdzają, że głośne czytanie dziecku:

 • Zaspokaja jego potrzeby emocjonalne: miłości, uwagi, stymulacji.
 • Buduje mocną więź pomiędzy rodzicem i dzieckiem.
 • Wspiera rozwój psychiczny dziecka.
 • Wzmacnia poczucie własnej wartości.
 • Uczy poprawnego języka, rozwija zasób słów, daje swobodę w mówieniu.
 • Ćwiczy pamięć.
 • Uczy samodzielnego myślenia: logicznego, przyczynowo-skutkowego, krytycznego.
 • Rozwija wyobraźnię.
 • Poprawia koncentrację.
 • Przygotowuje do samodzielnego czytania i pisania.
 • Przynosi ogromną wiedzę ogólną, daje dostęp do informacji na każdy temat.
 • Ułatwia naukę i pomaga odnieść sukces w szkole.
 • Uczy odróżniania dobra od zła, rozwija wrażliwość moralną.
 • Jest znakomitą rozrywką: rozwija poczucie humoru.
 • Zapobiega uzależnieniu od telewizji, komputera i gadżetów elektronicznych.
 • Chroni dziecko przed zagrożeniami ze strony kultury masowej.
 • Jest zdrową ucieczką od nudy i niepowodzeń.
 • Przeciwdziała demoralizacji i przemocy.
 • Daje dostęp do życia, myśli i dzieł największych ludzi różnych epok.
 • Kształtuje na całe życie nawyk czytania i poszerzania wiedzy.

Oto 20 powodów, dla których rodzice w Grupie Pomarańczowej zaangażowali się w projekt i systematycznie czytają dzieciom w przedszkolu. Dziękujemy mamie Ali Sz. oraz mamie Józia. Zapraszamy innych rodziców do ustalania kolejnych terminów czytania oraz do korzystania z zasobów przedszkolnej biblioteki.

Rodzice czytają… Grupa Pomarańczowa
Tagged on: