Mijają wesoło kolejne, pełne słońca jesienne tygodnie. Czas upływa nam radośnie na zabawie w ogrodzie i sali przedszkolnej. W ferworze codziennych zajęć znajdujemy wiele okazji do zdobywania wiedzy i nowych umiejętności. Malujemy, lepimy z masy solnej, śpiewamy, rysujemy.

W ostatnich dniach podczas ciekawych eksperymentów sprawdzaliśmy np. jak zobaczyć tlen, odkrywaliśmy rozpuszczalność różnych produktów spożywczych w wodzie, ustaliliśmy także przepis na płyn do mydlanych baniek.

Bycie przedszkolakiem jest pełne przygód.

Jesień w Grupie Fioletowej
Tagged on: