Rodzice z Grupy Czerwonej zostali zaproszeni do przedszkola na zajęcia otwarte, by przyjrzeć się swoim dzieciom podczas działania.

Głównym tematem zajęć było powietrze. Przeprowadziliśmy proste, ale ciekawe doświadczenia i obserwowaliśmy ich przebieg. każda przeprowadzona zabawa badawcza to ładunek pozytywnych emocji, co w rezultacie wspiera proces uczenia się, rozbudza ciekawość świata.

Mamy nadzieję, że wiedza i umiejętności zdobywane we wczesnym dzieciństwie staną się inspiracją do wiedzy zdobywanej na kolejnych szczeblach edukacji.

Zabawy badawcze i eksperymenty to także jeden z wielu sposobów zaspakajania naturalnej ciekawości dziecka i dobry pomysł na deszczowe dni.

Tajemnice powietrza – zabawy badawcze. Zajęcia otwarte w Grupie Czerwonej
Tagged on: