Dzisiaj rozmawialiśmy o rytmie dobowym – nocy i dniu i ich charakterystycznych cechach. Dzieci wskazywały na ilustracjach wschód i zachód słońca, towarzyszący słońcu cień, dzień pochmurny, itp.

Podczas zabawy paluszkowej pt. “Idą dzieci do łóżeczka” M. Barańskiej dzieci wskazywały paluszki używając liczebników porządkowych. 

Rozmawialiśmy też na temat wiersza pt. “Słońce” oraz w zabawie muzycznej z gamą pt. “Wschodzi słońce coraz wyżej” dzieci wraz z realizacją dźwięków unosiły się do góry i opadały w dół.

Prace plastyczną “Słoneczko” malowały farbą plakatową.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzień i noc – Grupa Zielona
Tagged on: